УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

Версія 1.0.1

від 20 березня 2020

Цей документ встановлює умови використання сайту https://mafin.com.ua/ (надалі – «Сайт»), а також умови надання Послуг (надалі – «Умови»), які надаються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАФІН ЕНТЕРПРАЙЗ», ЄДРПОУ: 43531557, зареєстроване за адресою: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, б. 15/15 (надалі – «Компанія» або ми) користувачам (надалі – «Користувач» або ви).

Щоб використовувати наш Сайт та замовляти Послуги, ви повинні погодитися на нижченаведені Умови. Будь ласка, прочитайте їх уважно.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ
  • В цих Умовах використовуються слова в наступних значеннях:
   • «Послуги» – послуги з надання Компанією у користування MAFIN,  POS MAFIN та будь-які інші послуги, інформація про які розміщується на Сайті.
   • «MAFIN» – програмне забезпечення «MAFIN» з управлінського обліку з повнофункціональним персональним кабінетом для власників малого та середнього бізнесу, яке включає як мобільний додаток, так і десктопну версію та спеціалізовану версію POS MAFIN для пристрою POS – термінал.
   • «APOS + POS MAFIN» – мобільний компактний пристрій, який слугує як точка продажу. Включає повний функціонал каси, реєстратору розрахункових операції та чековий принтер.
   • «Сторони» – Компанія та Користувач.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
  • Коли ви користуєтесь Послугами, ви погоджуєтесь з цими Умовами та приймаєте ці Умови. Прийняття є безумовним, та в результаті Компанія та Користувач також укладають Ліцензійний договір (надалі – «Договір»), що розміщено на Сайті за посиланням https://mafin.com.ua/litsenziynyy-dohovir/.
  • Прийняття Умов також відбувається після реєстрації на Сайті та/або здійснення платежу за Послуги.
  • Прийняття Умов прирівнюється до надання згоди на обробку персональних даних, що є необхідною для виконання наших зобов’язань. Приймаючи Умови, Ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних як передбачено нашою Політикою конфіденційності. В ній ви можете дізнатись, як ми збираємо, використовуємо, зберігаємо, захищаємо та розкриваємо вашу інформацію.
  • Компанія може будь-коли в односторонньому порядку припинити дію Умов в цілому або в окремій частині.
  • Актуальною версією Умов є тільки версія, що викладена на Сайті.
  • Якщо у вас є будь-які заперечення щодо Умов, Договору, Політики конфіденційності або до інших умов, які регулюють відносини між Компанією та Користувачем, будь ласка, не користуйтесь Послугами.
  • Користувачу має бути не менш ніж 16 (шістнадцять) років.
  • Договір, що укладається в результаті прийняття Умов Користувачем, регулюється правом України без врахування колізійних норм та положень.
  • Відсилки до осіб охоплюють фізичних і юридичних осіб, спільноти без юридичного оформлення, партнерства та інші організації. Слова, що позначають гендер, охоплюють усі гендери. Відсилки до певного розділу або розділів еквівалентні відповідним розділам. Будь-які заголовки та помітки існують тільки для орієнтування і не відображують змісту положень Умов.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Користувач доручає, а Компанія бере на себе зобов’язання надати Послуги Користувачу. Тарифікація Послуг встановлюється Компанією на Сайті або безпосередньо в MAFIN.
  • Компанія має право будь-якого часу змінити зміст Послуг, тобто запропонувати нові різновиди Послуг, скасувати старі, змінити об’єм та іншим шляхом змінювати їх зміст тощо. Користувач не може змінювати зміст та об’єм Послуг.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
  • Компанія зобов’язана:
   • надавати Послуги Користувачу згідно з Умовами;
   • захищати всі особисті дані Користувачів незалежно від  джерела їх отримання;
   • повідомляти Користувача про суттєві зміни Умов та Політики конфіденційності;
   • вжити усі розумні та раціональні заходи для надання Послуг Користувачу;
   • надати Користувачу за запитом історію онлайн-транзакцій, які проводились з його облікового запису.
  • Компанія має право:
   • на оплату Послуг Користувачем до початку їх надання;
   • на власний розсуд припиняти або змінювати умови надання окремих Послуг;
   • обмежувати надання Послуг фізичним особам, вік яких менше встановленого пунктом 7, та/або особам, що знаходяться в санкційних списках США або України;
   • припинити Умови у разі невиконання Користувачем своїх обов’язків;
   • делегувати іншій особі свої обов’язки та/або права за цими Умовами;
   • накладати обмеження або встановлювати умови надання конкретних транзакцій. Наприклад, Компанія може запросити підтвердження походження коштів перед проведенням транзакції.
  • Користувач зобов’язаний:
   • перед замовленням Послуг детально ознайомитись з Умовами, Договором, Політикою конфіденційності та будь-якими іншими документами, які розміщено на Сайті;
   • виконати 100% (стовідсоткову) передплату, якщо це передбачено сутністю Послуги;
   • проінформувати Компанію про будь-які відомі порушення Умов, Договору, Політики конфіденційності та будь-яких інших правил, що регулюють відносини між Компанією та Користувачем;
   • дотримуватись процедури врегулювання спорів, встановленою розділом 15;
   • повідомляти Компанію про будь-які спори і претензії, що пов’язані з діяльністю компанії;
   • виконувати вимоги, що встановлені Умовами;
   • дотримуватись вимог нормативно-правових актів території, з якої Користувач отримує доступ до Послуг;
   • за жодних обставин, не розкривати, не розповсюджувати та іншим чином не робити публічним будь-які результати діяльності Компанії, що отримано в контексті отримання Послуг;
   • не відправляти та не завантажувати матеріал, що принижує, ображає, дискримінує інших осіб та/або зводить наклеп на них;
   • не використовувати результати надання Послуг у такий спосіб, що негативно позначиться на Компанії або будь-якій третій стороні;
   • не надсилати небажану або несанкціоновану рекламу, матеріали рекламного характеру чи спам;
   • не намагатися отримати несанкціонований доступ до внутрішньої мережі Компанії, Сайту або серверів.
   • не вчиняти DoS-атак на Сайт та не створювати інших загроз кібербезпеці Компанії;
   • не використовувати для зв’язку з Компанією або будь-яких інших цілей адреси електронної пошти доменних імен поштових операторів, а саме: mail.ru, mail.ua, list.ru, bk.ru,inbox.ru, yandex.com, yandex.ru yandex.ua, yandex.kz, yandex.by, ya.com, ya.ru, ya.ua, ya.kz, ya.by, використання яких заборонено нормами діючого законодавства України.
   • стежити за будь-якими оновленнями або змінами інформації на сайті Компанії щодо зміни в положеннях Умов та будь-яких інших матеріалах, які прямо чи опосередковано стосуються надання Послуг. Користувач не може в своїх скаргах посилатися на свою непоінформованість про такі зміни, якщо вони розміщені на сайті Компанії.
  • Користувач має право:
   • після внесення передплати отримати Послуги в об’ємі, що встановлено Умовами;
   • відкликати свою згоду на ці Умови в будь-який час до моменту оплати обраних Послуг.

 

 1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
  • Деякі функції Сайту можуть бути доступні на ньому лише після реєстрації. Зареєструвавшись, ви погоджуєтесь надавати правдиву, точну, актуальну та повну інформацію про себе.
  • Деякі функції на Сайті вимагають використання пароля. Ви несете відповідальність за захист свого пароля. Ви погоджуєтесь, що будете нести відповідальність за будь-які дії чи втрати, що трапляються через використання вашого пароля. Якщо у вас є підстави вірити або ви знаєте про втрату, крадіжку або інше несанкціоноване використання вашого пароля, негайно повідомите про це Компанію. Компанія припускає, що будь-які повідомлення під вашим паролем були зроблені від вашого імені, якщо Компанія не отримає завчасне повідомлення про інше.
  • Компанія надає Послуги на виконання своїх обов’язків в результаті прямої активної згоди Користувача. Деякі або всі Послуги можуть бути доступні виключно після повної їх оплати.
  • Користувач обирає необхідний обсяг Послуг з варіантів, запропонованих на Сайті та/або в інтерфейсі MAFIN.
  • Користувач отримує запит на оплату в якості підтвердження замовлення Послуг. Пропозиція вважається повністю прийнятою, якщо Послуги оплачені в повному обсязі.
  • У разі будь-яких питань, запитів, пропозицій і заперечень Користувач може зв’язатися з Компанією за контактами, що вказано в пункті 4. Контакти Компанії можна знайти також на Сайті та/або в інтерфейсі MAFIN.

 

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  • За отримання Послуг Користувач сплачує Компанії винагороду.
  • Вартість Послуг визначається відповідно до цін, які встановлено Компанією для кожної Послуги. Актуальні ціни розміщуються на Сайті і оновлюються періодично без попереднього повідомлення.
  • Оплата Послуг здійснюється шляхом безготівкового розрахунку. Сума до сплати визначаються відповідно до конкретних Послуг, замовлених Користувачем. ПРИЙМІТЬ ДО УВАГИ, що ваш операційний банк може застосовувати додаткову комісію до платежу.

 

 1. ПОЛІТИКА ПОВЕРНЕНЬ
  • Компанія за будь-яких обставин не здійснює повернень коштів, що було сплачено Користувачем за Послуги. Єдиним виключенням є випадок, коли Компанія не може надати оплачені Послуги. В такому випадку кошти в розмірі оплати за ненадані Послуги повертаються на реквізити, які повідомить Користувач; при цьому Компанія не компенсує вартість комісії, яку можуть накладати банки або інші посередники.
  • Користувач відмовляється від свого права вимагати компенсацію в разі відмови від оплачених ним в порядку розділу 6 Послуг та погоджується з тим, що повернення можливе тільки при ненаданні Послуги Компанією за її ініціативи.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • Кожна Сторона відповідальна за невиконання своїх обов’язків.
  • Компанія не несе відповідальності за:
   • якість і надійність наданих Послуг;
   • втрати або неодержану вигоду будь-яких сторін та/або Користувача;
   • будь-які збитки або шкоду будь-якого роду, понесені будь-яким Користувачем у зв’язку з користуванням нашим Сайтом, будь-якими пов’язаними сайтами, і будь-якими матеріалами, розміщеними на ньому;
  • Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність державних та інших органів, які впливають на виконання Умов.
  • Користувач особисто відповідальний за врегулювання будь-яких суперечок, позовів, штрафів від третіх сторін та/або контролюючих органів без залучення Компанії, і зобов’язується в повному обсязі компенсувати Компанії будь-які збитки, які викликані порушенням Користувачем своїх обов’язків.

 

 1. ЗМІНА АБО ПРИПИНЕННЯ УМОВ
  • Умови є дійсними з моменту публікації на Сайті, і стають обов’язковими з моменту прийняття їх Користувачем.
  • Умови може бути припинено внаслідок прохання Користувача про видалення його профілю.
  • Умови може бути припинено однією зі Сторін у разі невиконання своїх зобов’язань іншою Стороною. Кожна Сторона також має право припинити Умови в разі істотних порушень Умов іншою Стороною.
  • У разі припинення Умов вся інформація Користувача зберігається в Компанії протягом встановленого законодавством часу.
  • Умови може бути змінено Компанією в односторонньому порядку для всіх Користувачів шляхом публікації нової версії Умов на Сайті.

 

 1. ГАРАНТІЇ
  • Компанія гарантує, що жодне програмне забезпечення та інші засоби та матеріали, що будуть використовуватися для надання Послуг, не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб.
  • Компанія жодним чином не гарантує безперебійної роботи програмного забезпечення та інших засобів та матеріалів, що надаються Користувачу для виконання Послуг, та не гарантує відсутність багів; що доступ до Сайту буде безперебійним; що Сайт буде безпечним; що Сайт або засоби, які роблять його доступними, не будуть містити вірусів, або що інформація на ньому буде повною, точною або своєчасною.
  • Компанія не надає жодних гарантій, крім зазначених у тексті.
  • Коли Користувач приймає Умови, він гарантує, що
   • користування Послугами буде здійснюватися виключно в правомірних цілях та не завдасть шкоди третім особам;
   • він приймає Умови добровільно, і підтверджує, що:
    • він прочитав та зрозумів Умови;
    • він розуміє наслідки його дій або бездіяльності;
    • він має всі права і дозволи, необхідні для виконання Умов.
   • Гарантії діють безстроково і не закінчуються разом із припиненням дії цих Умов.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  • Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності відносно всієї технічної, комерційної та іншої інформації, отриманої одною від іншої та вживати усіх розумних заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам.
  • Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили, протиправних дій третіх осіб, а так само внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.

 

 1. ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  • Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки Користувача:
   • У разі недбалого поводження Користувача;
   • У разі використання логіна і пароля Користувач третіми особами, яким Користувач їх повідомив або які отримали логін і пароль неправомірними шляхами;
   • У разі, якщо Компанія накладає обмеження або додаткові умови.
  • Компанія не несе відповідальності за невідповідність Сайту вимогам Користувача, присутність на ньому помилок або багів, безперебійну роботу, а також за зміст і своєчасність інформації, що передається Користувачу. Компанія також не несе відповідальності за діяння інших Користувачів або неналежні дії своїх співробітників.
  • Користувач погоджується, що Компанія не зобов’язані обслуговувати або підтримувати будь-які з Послуг, надавати повний або частковий контент через них, випускати оновлення, модифікації програмного забезпечення або надавати пов’язані з цим послуги. Ви визнаєте, що ми можемо час від часу на власний розсуд випускати оновлення або модифікації для Сайту або будь-якої Послуги, закривати доступ на невизначений період часу або назавжди, а також автоматично оновлювати або модифікувати версію будь-якого використовуваного вами програмного забезпечення, що надається Компанією. Ви погоджуєтеся на такі оновлення, модифікації і на те, що ці Умови будуть застосовуватися до всіх подібних випадків.
  • У будь-якому випадку, відповідальність Компанії за цими Умовами не може перевищувати вартості Послуг за останні півроку, яка буда сплачена Користувачем.

 

 1. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  • Послуги, що надаються Компанією, не пов’язані з наданням фінансових, юридичних або будь-яких інших професійних порад. Компанія не використовує баз даних та не збирає інформації, доступ до якої обмежено законом.
  • Компанія, її співробітники та керівники, директори, афілійовані особи, агенти та ліцензіати не несуть відповідальності перед Користувачем або будь-якою іншою третьою особою за достовірність, точність, повноту та склад інформації, що надається. Її співробітники та керівники, директори, афілійовані особи, агенти та ліцензіати не також не несуть відповідальності за будь-які збитки, неотриманий прибуток, інші види збитків, що прямо чи опосередковано можуть виникнути в результаті використання Сайту або отримання Послуг, якщо такі збитки виникли частково або повністю з необережності користувача або внаслідок впливу факторів, що пов’язані з інформацією, інструментами, програмним забезпеченням та іншими матеріалами, що передається Користувачу в результаті користування Сайтом або надання Послуг.
  • Компанія не несе відповідальності, якщо інформація, розміщена на цьому Сайті, не є точною, повною чи актуальною. Матеріали на цьому Сайті надаються лише для загальної інформації і ви не повинні покладатися на них або використовуватись як єдине підґрунтя для прийняття рішень без консультацій з первинними, точнішими, повнішими або більш своєчасними джерелами інформації. Цей сайт може містити певну застарілу інформацію, яка може не бути актуальною та надається лише для довідки.
  • Весь контент Сайті, включаючи, без обмежень, текст, дизайн, графіку, логотипи, піктограми, зображення, аудіокліпи, завантаження, інтерфейси, код та програмне забезпечення, а також їх вибір та розташування, є виключною власністю та належить Компанії, її ліцензіарам або постачальникам, і захищено чинними законами в сфері інтелектуальної власності. Ви можете отримувати доступ, копіювати, завантажувати та друкувати матеріали, що містяться на сайті, для особистого та некомерційного використання, за умови, що ви не змінюєте та не видаляєте будь-яке повідомлення про авторські права, торговельну марку чи інше захищене майно, яке розміщується на матеріалах, до якого ви отримуєте доступ, копіюєте, завантажуєте або друкуєте. Будь-яке інше використання контенту на Сайті, включаючи, але не обмежуючись модифікацію, розповсюдження, передачу, виконання, трансляцію, публікацію, завантаження, ліцензування, зворотну інженерію, передачу чи продаж, або створення похідних творів з будь-якого матеріалу, інформації, програмного забезпечення, продукції або послуги, отримані на Сайті, або використання Сайту з метою конкуренції з Компанією прямо заборонено. Компанія зберігає повні права на матеріали, розміщені на Сайті, включаючи всі пов’язані з цим права інтелектуальної власності, і надає ці матеріали вам за ліцензією, яка може бути відкликана в будь-який час на розсуд компанії. Компанія не гарантує і не заявляє, що використання матеріалів на цьому сайті не порушує прав третіх осіб, які не пов’язані з Компанією.
  • Ви не можете використовувати контактну інформацію, надану на Сайті, для несанкціонованих цілей, включаючи маркетинг. Ви не можете використовувати будь-яке апаратне чи програмне забезпечення, покликане пошкодити Сайт або перешкодити його належній роботі або приховано перехоплювати будь-які дані або особисту інформацію з Сайту. Ви погоджуєтесь жодним чином не переривати або не намагатися перешкоджати роботі Сайту.
  • Сайт або інші ресурси Компанії можуть містити посилання на сервіси третіх осіб, що не належать і не керуються нами. Ми не контролюємо і не несемо відповідальності за їх зміст, політики конфіденційності або діяльність третіх осіб. Окрім того, Компанія не може і не буде цензурувати або редагувати контент третіх осіб. Ви справжнім знімаєте з Компанії будь-яку відповідальність, що може виникнути в результаті використання сторонніх сервісів.
  • Ви користуєтесь Сайтом на свій страх і ризик. Сайт надається на основі «як є» і «як доступно». Ми залишаємо за собою право обмежувати або припиняти ваш доступ до Сайту або будь-якої або його функції чи частини в будь-який час без попереднього повідомлення.

 

 1. ФОРС-МАЖОР
  • Обставини непереборної сили (форс-мажор) у визначені ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати» включають природні явища, війни, збройні конфлікти і будь-які військові дії, акти і дії компетентних органів, органів влади, протиправні дії інших осіб та будь-які інші подібні умови, які непідвладні Сторонам, які не могли бути враховані під час укладення цього договору або впливу яких було неможливо уникнути або подолати їх наслідки.
  • Компанія звільняється від відповідальності за невиконання або неадекватне виконання своїх обов’язків, викликане обставинами непереборної сили (форс-мажор), які виникли після укладення договору.
  • Якщо такі обставини тривають більше 3 (трьох) місяців, будь-яка Сторона має право розірвати цей договір.
  • Користувач розуміє і погоджується, що надання Послуг залежить від здатності і технічних можливостей Компанії, стану інтернету і правового регулювання. В цьому відношенні Компанія може встановити умови і обмеження використання Послуг, що може перешкодити або викликати неможливість їх надання.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРОВ
  • Всі суперечки, що виникають з цих Умов або у зв’язку з ними, повинні вирішуватися Сторонами в обов’язковому досудовому порядку в форматі переговорів.
  • Сторона, яка отримала претензію, повинна відповісти на неї протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання.
  • Якщо вирішити суперечку у форматі переговорів неможливо, то усі спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із Умов або у зв’язку з ними, у тому числі щодо укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення чи недійсності положень, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом.
  • Правом, яке регулює Умови, є матеріальне право України без врахування колізійних норм та положень.
  • Арбітражний суд складається з одноособового арбітра.
  • Місцем проведення засідання Арбітражного суду є Київ.
  • Мовою арбітражного розгляду є українська.
  • У разі, якщо арбітражне застереження щодо будь-якої причини не може бути застосоване, будь-які спори вирішуються судами України. Ви погоджуєтеся з юрисдикцією судів для цієї мети.

 

 1. ІНШІ УМОВИ
  • Компанія не приймає ніяких положень або зобов’язань щодо предмета договору, крім перерахованих в Умовах. Виключення можливе тільки в разі укладення додаткової угоди в письмовій формі між Сторонами. У будь-якому випадку, положення Умов мають вищу силу при виникненні розбіжностей.
  • Якщо будь-які положення цих Умов визнані недійсними, неправомірними або не можуть бути застосовані за будь-яких причин, інші положення продовжують діяти в повному обсязі.
  • Будь-які вже існуючі договори між Сторонами щодо того ж предмета припиняються в момент прийняття Умов Користувачем.
  • У разі виникнення питань ви можете звертатися до Компанії за наступними контактами:

Email: info@mafin.com.ua

Телефон: +380976218656